Jag heter Victor Lopez och arbetar som borgerlig officiant.
På denna hemsida presenteras
Personliga Ceremonier.

Välkommen!
Med vänlig hälsning

SIGNATUR

Menu